Virkistys ja Urheilu

URHEILUTOIMINTA JA LIIKUNTA

Ammattiosastomme liikuntajaosto huolehtii kaikista urheiluun ja liikuntaan liittyvistä asioista. Jaoston vetäjinä toimivat Juha Hirvonen (kuljetus) ja Janne Koskinen (Os.12).
 

Niuvanniemen JHL ry tarjoaa jäsenilleen mm. seuraavia jäsenetuja vuodelle 2020:

Avustusta voi saada 60 €  / jäsen /vuosi. Avustuksen koko summa on haettava yhdellä anomuksella koko vuodeksi.

 

  • Teatteri- ja konserttilipuista, myös rock - konserteista

  • Kuopion viinijuhlien lipuista

  • elokuvalipuista (max. lipun hinta)

  • Vallitsevan koronatilanteen takia laajennetaan anomusta koskemaan myös erilaisia liikuntamuotoja esim. kuntosalimaksut, uimahalliliput yms. mutta ei urheiluseurojen ja yhdistysten jäsenmaksuja.

   Vaihtoehtoisesti avustuksen voi käyttää:

  • yhdistyksen tai virkistystyöryhmän järjestämiin risteilyihin, liiton järjestämiin perhetapahtumiin.

 

Avustus anotaan erillisellä lomakkeella, jossa käy ilmi mihin avustusta anotaan, avustuksen hakijan nimi allekirjoituksin ja täydellinen ja oikea tilinumero. Anomuksen liitteeksi tulee toimittaa kuitti/ tosite mihin anotaan avustusta. Epätäydellisin tiedoin täytettyä anomusta ei oteta huomioon.  Anomuslomakkeita voi tulostaa Nipasta tai yhdistyksen kotisivulta. Anomukset tulee toimittaa yhdistyksen taloudenhoitajalle Mika Leinoselle vuoden loppuun mennessä.

 

Anomukset toimitetaan Mika Leinoselle kuljetukseen