Kun jäät eläkkeelle

 

Mimimijäsenmaksu

Vuonna 2010 minimijäsenmaksu on viisi euroa kuukaudessa eli 15 € neljännesvuosittain. Minimijäsenmaksua maksavat jäsenet jotka ovat ilman palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, mutta joilla ei ole perusteita jäsenmaksuvapautukseen.Maksua maksavat myös jäsenet, joiden tulo muodostuu ainoastaan eläketulosta.

Minimijäsenmaksua maksaa jäsen, joka on

  • eläkkkeellä tai pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä
  • ulkomaille muuttanut jäsen, joka ei ole työelämässä tai opiskelemassa
  • palkattomalla työlomalla vailla ansiotuloja
  • virkavapaalla vailla ansiotuloja
  • minimijäsenmaksua maksaa myös mm. jäsen, joka on au pair, tai suorittaa vapausrangaistusta vailla ansiotuloja, tai pitää "omaa lomaa" esim. koulutuksen päätyttyä eikä vielä ole ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon.
  • minimijäsenmaksua maksaa myös omaishoitaja, jolla ei ole muuta palkkatuloa.

Osa-aikaeläkkeellä oleva maksaa jäsenmaksua vain palkkatulostaan ja siihen rinnastettavasta tulosta; osa-aikaeläkkeistä ei maksata jäsenmaksua.