Ajankohtaista

1 Sopimuskausi Sopimuskausi on voimassa 23 kuukautta, 1.4.2020–28.2.2022. 2 Palkankorotukset Palkankorotukset noudattavat niin kutsuttua yleistä linjaa eli sopimusneuvotteluissa vakiintunutta tasoa. Niiden suuruus on yhteensä 3,07 prosenttia ja ne jakautuvat seuraavasti: 1.8.2020 1,1 % yleiskorotus 1.6.2021 0,97 % yleiskorotus, kuitenkin vähintään 20,37 euroa 1.5.2021 1,0 % virastoerä yleiskorotusperälaudalla. Tämä tarkoittaa, että kukin valtion virasto saa jaettavakseen erän, jonka jakamisesta työnantaja saa sopia virkamiesten ja työntekijöiden edustajien kanssa, mutta jos virasto ei saa sovittua erän jakamisesta, se jakautuu yleiskorotuksena kaikille. 3 Kiky poistuu Kilpailukykysopimukseen liittyvät palkattomat kiky-lisätunnit poistuvat kokonaan 1. lokakuuta 2020 alkaen. Niiden tilalle tulee kaksi lisätyömallia, jotka astuvat voimaan 1. tammikuuta 2021. Jaksotyössä on kaksi eri mallia, joista virasto voi valita käyttöön jommankumman: 1. Työnantaja voi siirtää työaikapankkiin korkeintaan 14 tuntia. Jos niitä ei voida antaa kalenterivuoden aikana, ne maksetaan rahana yksinkertaisena tuntipalkkana. 2. Työnantaja voi teettää korkeintaan 120 tuntia 15 minuuttia jaksotyötä enintään kolmen jakson ajan kalenterivuodessa. Tunneilta maksetaan yksinkertainen tuntipalkka. Virastotyössä ja viikkotyössä työnantaja voi teettää lisätyötä seuraavasti: 1. Virastotyössä työnantaja voi teettää enintään kolme viikkoa pidennettyä työaikaa kalenterivuodessa. Viikoittainen työaika on tällöin 42 tuntia 30 minuuttia, kaikkien työpäivien säännöllisen työajan pituuden ollessa 8 tuntia 30 minuuttia. Tunneilta maksetaan yksinkertainen tuntipalkka. 2. Viikkotyössä työnantaja voi teettää kalenterivuodessa lisätyötä enintään neljä viikkoa. Viikoittainen työaika on tällöin 42 tuntia 30 minuuttia, kaikkien työpäivien säännöllisen työajan pituuden ollessa 8 tuntia 30 minuuttia. Tunneilta maksetaan yksinkertainen tuntipalkka. 4 Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan sopimuskauden kokonaiskorotusten määrällä 3,07 % alkaen 1.8.2020.
RSS ATOM