Valtion sopimusalalle neuvottelutulos virka- ja työehdoista

9.3.2018

Valtion pääsopijajärjestöt Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia sekä valtiotyönantaja saavuttivat neuvottelutuloksen uudeksi valtion virka- ja työehtosopimukseksi ajalle 1.2.2018-31.3.2020. Neuvotteluratkaisu sisältää yleisen linjan mukaiset palkankorotukset, huomioiden kaksi kuukautta yleistä linjaa pidempi sopimuskausi. Palkankorotukset 2018: 1.4. yleiskorotus 1,00% ja 1.6. paikallinen virastoerä 0,60%. Palkankorotukset 2019: 1.4. yleiskorotus 1,10%, vähintään 24€ ja paikallinen virastoerä 0,75% Lisäksi sovittiin tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä, jonka suuruus on 9,20% kuukausipalkasta. Kertaerä maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä. Ratkaisu sisältää myös joitakin tekstimuutoksia sopimuksen eri osa-alueilla.